{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
 • {{ option.name }}
photo {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.Sold'|translate }}

Haka gebouw

Vierhavensstraat 38
3029 BE Rotterdam

Industriel erfgoed beschikbaar voor verkoop: HAKA - gebouw te Rotterdam

1931
12.955 m²
12.955 m²

Haka gebouw

Algemeen:
Dit fantastische gebouw is prominent gelegen aan de Vierhavensstraat 38 – 42 (3029 BE) te Rotterdam en kenmerkt zich als industrieel erfgoed, te vergelijken met de Van Nelle Fabriek. Ook is dit compex uitstekend geschikt voor diverse gebruikers. Het deels gerenoveerde en monumentale object staat bekend als het HAKA-gebouw en is sinds 2002 een rijksmonument! Het is een van de laatste kantoorgebouwen in Nederland die nog beschikt over een Paternosterlift.
Het karakteristieke gebouw is gelegen aan de Vierhavensstraat welke bekend is als de “entree van Rotterdam” en is gelegen tussen de A20 en het centrum van Rotterdam. Het gebouw is derhalve niet alleen zeer goed zichtbaar, maar ook goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Het bij het pand behorende achtergelegen parkeerterrein beschikt over voldoende parkeerplaatsen.

Het HAKA-gebouw is gebouwd in 1931 – 1932 en is ontworpen door de architecten H.F. Mertens en J. Koeman in opdracht van de Coöperatieve Groothandelsvereniging De Handelskamer (HAKA). Het HAKA-gebouw werd destijds gebouwd voor verschillende functies en bestond uit een fabrieksgedeelte (noordzijde) voor de koffiebranderij, de theemengerij en de verpakkingsafdeling alsmede een kantoor- (zuidzijde), een magazijngedeelte en een graansilo.
De HAKA (later Co-op) heeft het gebouw tot het einde van haar bestaan in 1973 in gebruik gehad. Daarna werd het tot eind jaren ’80 gebruikt als fabrieksgebouw, daarna heeft het enkele jaren leeg gestaan en daarna is het gebruikt als archief/opslagruimte. Vrij recent is het gebouw aan de buitenzijde volledig gerenoveerd. Het gebouw is in zijn geheel beschikbaar en zal leeg, vrij van gebruik, worden verkocht.

Onderstaand volgt nadere informatie over dit bijzondere complex, maar graag maken wij met u een afspraak op locatie, om de bijzondere sfeer van dit gebouw te ervaren!
 
Object: Vierhavenstraat 38-42 te Rotterdam
Het HAKA gebouw is een kenmerkend en zeer herkenbaar gebouw door de lengte van ca. 100 meter en de diepte van ca. 15 meter. Het voormalige fabrieksgedeelte bestaat uit 6 bouwlagen en het kantoorgedeelte uit 5 bouwlagen (exclusief opbouw). Het gebouw is volledig onderkelderd en voorzien van daglichttoetreding. De kantoorverdiepingen beschikken over een balkon aan elke zijde (aan de voorzijde, twee per verdieping) en de bovenste verdieping beschikt over een balkon over bijna de volledige breedte van de kantoorvloer (m.u.v. de begane grond). De verdiepingen in de fabriek zijde hebben een borstwering met daarboven ramen, waardoor er voldoende daglichttoetreding is.

Het object (excl. bijgebouw) heeft een metrage van 12.955 m² b.v.o. Binnen het gebouw valt een tweedeling te maken in de indeling. De entree met het trappenhuis en de monumentale Paternoster lift zit centraal iets uit het midden van het gebouw. Daardoor is verhoudingsgewijs het rechter gedeelte groter dan het linker gedeelte (de verdeling is circa 60 – 40%). Het achtergelegen terrein is ingericht als parkeerterrein. De buitenzijde van het hoofdgebouw is thans volledig gerenoveerd. Ook de begane grond en het auditorium zijn gerenoveerd. De rest van het gebouw is niet gerenoveerd. Het bijgebouw (oude garage) aan de rechterzijde van het object is niet gerenoveerd en is in slechte staat, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde.

Het te verkopen object bestaat uit twee opstallen, het hoofdgebouw en het bijgebouw. De opstallen zijn weergeven op de kadastrale tekening. De grond is in erfpacht uitgegeven door de Gemeente Rotterdam. Hieronder is de eigendomssituatie van de vier percelen weergegeven:
Kadastrale gegevens:
Gemeente                 Rotterdam 10e afdeling
Sectie                        AA
Nummer                    272
Groot                         28a 85ca (bedrijvigheid (kantoor) terrein (industrie))
 
Gemeente                 Rotterdam 10e afdeling
Sectie                        AA
Nummer                    2404
Groot                        27a 60ca (parkeervoorzieningen)
 
Gemeente                 Rotterdam 10e afdeling
Sectie                        AA
Nummer                    2683
Groot                         4a (weg)
 
Gemeente                 Rotterdam 10e afdeling
Sectie                        AA
Nummer                    2683 (gedeeltelijk)
Groot                        1a 40ca (autowasboxen)
  
Ligging:
Het object is gelegen aan de westzijde van Rotterdam in het gebied ‘’Merwehavens- Vierhavens’’. Vanuit het object kijkt men uit over de ‘Keilehaven’ de ‘Lekhaven’’’en de ‘’IJselhaven’’.
Stadshavens is één van de prioritaire ontwikkelgebieden van Rotterdam. Gebieden die vele mogelijkheden bieden als verborgen pareltjes binnen de stad. Zo is er binnen Stadshavens ruimte voor economische groei en kan er gebouwd worden aan een stukje nieuwe stad. Merwe-Vierhavens (M4H) is binnen Stadshavens opgenomen als één van de deelgebieden. M4H zal de komende tijd transformeren van haven naar stad. De oude industrieën maken hier plaats voor nieuwe economieën. De goede bereikbaarheid van de M4H biedt daarnaast kansen voor de toekomst op het gebied van wonen en werken. Door ondernemers bij elkaar te brengen worden innovaties in de M4H mogelijk gemaakt. De transformatie van de M4H biedt o.a. ruimte voor de clusters Food, Medical en Clean Tech. Deze drie clusters hebben allen een sterke positie in de lokale, nationale en internationale economie én de potentie en innovatie voor de toekomst. Uiteindelijk zal de bedrijvigheid worden gecombineerd met wonen, leren en verblijven. Door middel van een vakmanstad met stage en scholingstrajecten waarin midtech, medtech en hightech op elkaar worden aangesloten wordt de basis gelegd van een ondernemende, innovatieve maakindustrie. Het realiseren van duurzame meerwaarde is daarbij een belangrijke ambitie voor de M4H! Momenteel wordt een flexibel ontwikkelkader opgesteld. Dit biedt ruimte aan nieuwe marktontwikkelingen, maar stuurt tegelijk op het waarmaken van nieuwe ambities. Nu al vinden vele vernieuwende ondernemers hun weg in het gebied, ze produceren innovatieve ideeën en producten vanuit bestaand vastgoed.
www.stadshavensrotterdam.nl.
 
Bereikbaarheid:
Met de auto:
Het object is per auto goed te bereiken via rijksweg A20 afslag 12 en de Tjalklaan. Ook het centrum is goed te bereiken per auto via de S114 (Westzeedijk).
Met het openbaar vervoer:
De metrolijnen A, B en C hebben haltes op station 'Marconiplein'. Tevens bereiken de tramlijnen 4, 8, 21, 23 en buslijn 42 dit openbaar vervoersknooppunt.
 
Koopsom:
Wij nodigen gegadigden uit een schriftelijke bieding uit te brengen.
 
BTW:
Partijen dienen gezamenlijk te opteren voor een met BTW-belaste levering.
 
Zekerheidsstelling:
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom dient gesteld te worden binnen 10 werkdagen na het tekenen van de koopovereenkomst.
 
Procedure:
De onroerende zaak wordt aangeboden via een openbare verkoop. Verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om op ieder moment dat hem dat schikt met een gegadigde in exclusieve onderhandeling te treden c.q. onderhandelingen met een gegadigde te beëindigen. Gegadigden dienen vooraf een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen voor gebruik van de (digitale dataroom). Verkoop geschiedt onder voorbehoud gunning verkoper. Verkoper kan te allen tijde besluiten de koop niet te gunnen. Partijen kunnen zich nimmer beroepen op nakoming, schadevergoeding of anderszins indien verkoper besluit de onroerende zaken niet te gunnen.

Door ondertekening van de geheimhoudingsverklaring/disclaimer verklaren partijen onder meer dat het verkoopproces strikt vertrouwelijk is en dat alle aan hen overhandigde informatie eveneens strikt vertrouwelijk is en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper niet openbaar mag worden gemaakt.

Nadrukkelijk vermelden wij dat het niet is toegestaan om op eigen gelegenheid de objecten (intern) te bezichtigen.
 
Overig:
Er kunnen aan dit IM geen rechten worden ontleend. Dit IM betreft geen aanbod, maar een vrijblijvende uitnodiging tot het doen van een bod. Een transactie kan enkel plaatsvinden nadat schriftelijke goedkeuring is gegeven door de verkoper overeenkomstig het gestelde in de verkoopvoorwaarden. Graag wijzen wij u eveneens op de in dit IM opgenomen disclaimer, welke van toepassing is op de gehele verkoopprocedure.
 
 
 

Algemeen:
Dit fantastische gebouw is prominent gelegen aan de Vierhavensstraat 38 – 42 (3029 BE) te Rotterdam en kenmerkt zich als industrieel erfgoed, te vergelijken met de Van Nelle Fabriek. Ook is dit compex uitstekend geschikt voor diverse gebruikers. Het deels gerenoveerde en monumentale object staat bekend als het HAKA-gebouw en is sinds 2002 een rijksmonument! Het is een van de laatste kantoorgebouwen in Nederland die nog beschikt over een Paternosterlift.
Het karakteristieke gebouw is gelegen aan de Vierhavensstraat welke bekend is als de “entree van Rotterdam” en is gelegen tussen de A20 en het centrum van Rotterdam. Het gebouw is derhalve niet alleen zeer goed zichtbaar, maar ook goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Het bij het pand behorende achtergelegen parkeerterrein beschikt over voldoende parkeerplaatsen.

Het HAKA-gebouw is gebouwd in 1931 – 1932 en is ontworpen door de architecten H.F. Mertens en J. Koeman in opdracht van de Coöperatieve Groothandelsvereniging De Handelskamer (HAKA). Het HAKA-gebouw werd destijds gebouwd voor verschillende functies en bestond uit een fabrieksgedeelte (noordzijde) voor de koffiebranderij, de theemengerij en de verpakkingsafdeling alsmede een kantoor- (zuidzijde), een magazijngedeelte en een graansilo.
De HAKA (later Co-op) heeft het gebouw tot het einde van haar bestaan in 1973 in gebruik gehad. Daarna werd het tot eind jaren ’80 gebruikt als fabrieksgebouw, daarna heeft het enkele jaren leeg gestaan en daarna is het gebruikt als archief/opslagruimte. Vrij recent is het gebouw aan de buitenzijde volledig gerenoveerd. Het gebouw is in zijn geheel beschikbaar en zal leeg, vrij van gebruik, worden verkocht.

Onderstaand volgt nadere informatie over dit bijzondere complex, maar graag maken wij met u een afspraak op locatie, om de bijzondere sfeer van dit gebouw te ervaren!
 
Object: Vierhavenstraat 38-42 te Rotterdam
Het HAKA gebouw is een kenmerkend en zeer herkenbaar gebouw door de lengte van ca. 100 meter en de diepte van ca. 15 meter. Het voormalige fabrieksgedeelte bestaat uit 6 bouwlagen en het kantoorgedeelte uit 5 bouwlagen (exclusief opbouw). Het gebouw is volledig onderkelderd en voorzien van daglichttoetreding. De kantoorverdiepingen beschikken over een balkon aan elke zijde (aan de voorzijde, twee per verdieping) en de bovenste verdieping beschikt over een balkon over bijna de volledige breedte van de kantoorvloer (m.u.v. de begane grond). De verdiepingen in de fabriek zijde hebben een borstwering met daarboven ramen, waardoor er voldoende daglichttoetreding is.

Het object (excl. bijgebouw) heeft een metrage van 12.955 m² b.v.o. Binnen het gebouw valt een tweedeling te maken in de indeling. De entree met het trappenhuis en de monumentale Paternoster lift zit centraal iets uit het midden van het gebouw. Daardoor is verhoudingsgewijs het rechter gedeelte groter dan het linker gedeelte (de verdeling is circa 60 – 40%). Het achtergelegen terrein is ingericht als parkeerterrein. De buitenzijde van het hoofdgebouw is thans volledig gerenoveerd. Ook de begane grond en het auditorium zijn gerenoveerd. De rest van het gebouw is niet gerenoveerd. Het bijgebouw (oude garage) aan de rechterzijde van het object is niet gerenoveerd en is in slechte staat, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde.

Het te verkopen object bestaat uit twee opstallen, het hoofdgebouw en het bijgebouw. De opstallen zijn weergeven op de kadastrale tekening. De grond is in erfpacht uitgegeven door de Gemeente Rotterdam. Hieronder is de eigendomssituatie van de vier percelen weergegeven:
Kadastrale gegevens:
Gemeente                 Rotterdam 10e afdeling
Sectie                        AA
Nummer                    272
Groot                         28a 85ca (bedrijvigheid (kantoor) terrein (industrie))
 
Gemeente                 Rotterdam 10e afdeling
Sectie                        AA
Nummer                    2404
Groot                        27a 60ca (parkeervoorzieningen)
 
Gemeente                 Rotterdam 10e afdeling
Sectie                        AA
Nummer                    2683
Groot                         4a (weg)
 
Gemeente                 Rotterdam 10e afdeling
Sectie                        AA
Nummer                    2683 (gedeeltelijk)
Groot                        1a 40ca (autowasboxen)
  
Ligging:
Het object is gelegen aan de westzijde van Rotterdam in het gebied ‘’Merwehavens- Vierhavens’’. Vanuit het object kijkt men uit over de ‘Keilehaven’ de ‘Lekhaven’’’en de ‘’IJselhaven’’.
Stadshavens is één van de prioritaire ontwikkelgebieden van Rotterdam. Gebieden die vele mogelijkheden bieden als verborgen pareltjes binnen de stad. Zo is er binnen Stadshavens ruimte voor economische groei en kan er gebouwd worden aan een stukje nieuwe stad. Merwe-Vierhavens (M4H) is binnen Stadshavens opgenomen als één van de deelgebieden. M4H zal de komende tijd transformeren van haven naar stad. De oude industrieën maken hier plaats voor nieuwe economieën. De goede bereikbaarheid van de M4H biedt daarnaast kansen voor de toekomst op het gebied van wonen en werken. Door ondernemers bij elkaar te brengen worden innovaties in de M4H mogelijk gemaakt. De transformatie van de M4H biedt o.a. ruimte voor de clusters Food, Medical en Clean Tech. Deze drie clusters hebben allen een sterke positie in de lokale, nationale en internationale economie én de potentie en innovatie voor de toekomst. Uiteindelijk zal de bedrijvigheid worden gecombineerd met wonen, leren en verblijven. Door middel van een vakmanstad met stage en scholingstrajecten waarin midtech, medtech en hightech op elkaar worden aangesloten wordt de basis gelegd van een ondernemende, innovatieve maakindustrie. Het realiseren van duurzame meerwaarde is daarbij een belangrijke ambitie voor de M4H! Momenteel wordt een flexibel ontwikkelkader opgesteld. Dit biedt ruimte aan nieuwe marktontwikkelingen, maar stuurt tegelijk op het waarmaken van nieuwe ambities. Nu al vinden vele vernieuwende ondernemers hun weg in het gebied, ze produceren innovatieve ideeën en producten vanuit bestaand vastgoed.
www.stadshavensrotterdam.nl.
 
Bereikbaarheid:
Met de auto:
Het object is per auto goed te bereiken via rijksweg A20 afslag 12 en de Tjalklaan. Ook het centrum is goed te bereiken per auto via de S114 (Westzeedijk).
Met het openbaar vervoer:
De metrolijnen A, B en C hebben haltes op station 'Marconiplein'. Tevens bereiken de tramlijnen 4, 8, 21, 23 en buslijn 42 dit openbaar vervoersknooppunt.
 
Koopsom:
Wij nodigen gegadigden uit een schriftelijke bieding uit te brengen.
 
BTW:
Partijen dienen gezamenlijk te opteren voor een met BTW-belaste levering.
 
Zekerheidsstelling:
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom dient gesteld te worden binnen 10 werkdagen na het tekenen van de koopovereenkomst.
 
Procedure:
De onroerende zaak wordt aangeboden via een openbare verkoop. Verkoper behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om op ieder moment dat hem dat schikt met een gegadigde in exclusieve onderhandeling te treden c.q. onderhandelingen met een gegadigde te beëindigen. Gegadigden dienen vooraf een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen voor gebruik van de (digitale dataroom). Verkoop geschiedt onder voorbehoud gunning verkoper. Verkoper kan te allen tijde besluiten de koop niet te gunnen. Partijen kunnen zich nimmer beroepen op nakoming, schadevergoeding of anderszins indien verkoper besluit de onroerende zaken niet te gunnen.

Door ondertekening van de geheimhoudingsverklaring/disclaimer verklaren partijen onder meer dat het verkoopproces strikt vertrouwelijk is en dat alle aan hen overhandigde informatie eveneens strikt vertrouwelijk is en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper niet openbaar mag worden gemaakt.

Nadrukkelijk vermelden wij dat het niet is toegestaan om op eigen gelegenheid de objecten (intern) te bezichtigen.
 
Overig:
Er kunnen aan dit IM geen rechten worden ontleend. Dit IM betreft geen aanbod, maar een vrijblijvende uitnodiging tot het doen van een bod. Een transactie kan enkel plaatsvinden nadat schriftelijke goedkeuring is gegeven door de verkoper overeenkomstig het gestelde in de verkoopvoorwaarden. Graag wijzen wij u eveneens op de in dit IM opgenomen disclaimer, welke van toepassing is op de gehele verkoopprocedure.
 
 
 

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

 • BRiQ real estate

  Westersingel 94 

  3015LC Rotterdam

  Contactpersoon

  Nanette Speelman

  0105119955

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
 • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}